Наложи ми се вадене на мъдрец от зъболекар - без хирургична намеса. В такъв случай не е ли редно да се покрие сумата от Здравната каса? За тази дейност ми взеха 100 лв., със записан код 101/509.

С този въпрос се обърна към нас читателят ни Добромира Кръстева от гр. Варна.

Покрива ли се от Здравната каса ваденето на мъдрец научете на Zdrave.to