Проф. Иван Канев е завършил Ветеринарна медицина в София. Постъпва на работа в БАН по покана на акад. Иван Василев, при когото полага като студент изпити. Впечатлен от отговорите и нестандартното му мислене, академикът му предлага работа в ръководената от него Централна лаборатория по хелминтология (ЦЛХ) в БАН. С течение на времето придобива две научни специалности - паразитология, която получава в България, и молекулярна биология и цитогенетика, за които получава диплома и лиценз в САЩ. Работи и публикува трудове съвместно със 120 учени от цял свят. За огромната му международна дейност е номиниран и награждаван в чужбина. От института към Руската академия на науките (РАН) е награден с медал (1996) и избран за почетен член на научно дружество към РАН (1997). В САЩ е номиниран за “Учен от чужбина с изключителни възможности в науката” (1998) и избран за почетен член на американски университет (2003). В Израел е награден с медал за успешно решена научна задача в района на свещените за евреите, християните и мюсюлманите места. Участва в реформата на БАН и на българската наука като член на ВАК, член на Общото събрание на БАН и директор на два института - Института по паразитология и Института по експериментална патология и паразитология. Професионалните му виждания за реформата се различават съществено от тези на началниците му. Опитите му да промени някои от недъзите в науката са последвани от наказания и уволнение. Сега живее в САЩ и работи за американски университети. Съвместно с учени от цял свят разработва хипотезата за ролята на хетерофроматина като енергиен потенциал, отговорен за важни процеси в хромозомата, които стоят в основата на много заболявания при човека, животните и растенията.
- Проф. Канев, в момента работите заедно с учени от различни страни и сте на прага на голямо откритие. Разкажете ни с какво се занимава вашият научен колектив.
- Ръководен от мен екип от учени от Америка, Япония, Франция и Русия работи активно за разкриване на механизмите на рака, синдромите на Даун, Търнър, безплодието, спонтанните аборти, психичните и физическите деформации, други болести и синдроми от хромозомен произход. Това, което правим, се счита за революция в познанията за тези болести. Преди три месеца дори публикувахме на английски език някои от нашите открития. Но за тях можем да говорим в друго интервю, когато резултатите бъдат публикувани официално и в реферирани научни списания, което е гаранция за тяхната научна достоверност.


- Как тези ваши открития променят разбирането за появата и развитието на рака?
- Когато говорим за рак трябва да се има предвид фактът, че това е клинично заболяване от генетичен произход. По тази причина ракът се изучава на две места в два различни аспекта -клиничен и генетичен. При повечето видове рак клиничните изследвания са започвали по-рано и са изучени пълно и точно. В сравнение с тях генетичните изследвания започват по-късно и все още има проблеми и неизвестни неща. 

Например, за причинители на рак на гърдата са посочени над 10 различни гена. През последните 20-30 години тези гени са изследвани най-подробно, с най-новите и най-модерните методи и технологии. Въпреки това механизмите, които причиняват рак на гърдата, са все още неразкрити, с много проблеми и въпроси без отговор. 
Например, не се знае кой, как, кога и защо причинява промените на онези гени, протеини и ензими, които се намират в повредените структури и функции в туморните клетки. Не се знае и защо тези повреди се намират в различни хромозоми и локализации. Не се знае защо ракът, причинен от един и същи ген, протича различно при отделните пациенти и те реагират по различен начин на химиотерапията. Някои оздравяват, други -не. Не се знае и защо лекуването с лъчева терапия дава положителен ефект при някои пациенти, а при други влошава и усложнява заболяването. 
Направените от нас открития дават отговор на всички тези въпроси. Ние открихме, че структурите и функциите на хромозомите и гените се повреждат заедно с протеините и ензимите, но вината и първопричината за появата на рака не е у тях, а в дисбаланса между генерираните от хромозомите електрически заряди и сили. Протеините, ензимите и гените са повредени от тях и 
са тяхна жертва 

Прекъснати, разместени и транслокирани от електрическите заряди и сили, техните структури и функции са повредени и водят до появата на рак. Като говорим за вина и виновни за появата на рака, тук бих желал да кажа на онези болни, техните роднини и приятели да не търсят вина у себе си и да не обвиняват персонално други за появата на рак. Казвам това с пълна убеденост, защото в появата на туморните клетки у всеки от нас участват в еднакъв брой хромозоми от нашите майки и бащи. От тяхната съвместна работа зависи дали у нас, техните деца, хромозомите ни ще са “спокойни” или “бурни” и ще продуцират електрически сили и заряди, които ще повреждат гени, протеини, ензими и ще провокират появата на ракови клетки. Вината за това не е персонална. 

- Докато търсите причините за рака с вашия екип от видни учени, в България набират скорост “чудотворни методи” за лечение на рака. Да им вярваме или не?
- В годините на реформа България се превърна в рай за шарлатани, мошеници и лъжелечители. По този повод през последните 10 години колеги и приятели ме потърсиха в САЩ с молба да разкажа истината за два от рекламираните в България за “чудотворни методи и средства” за лекуване на рак.

- Кои методи имате предвид?
- Едното от тези рекламирани в България “чудотворни средства” е свързано с името на американката Хулда Кларк. За нейна беда набеденият от нея паразит за причинител на рак и всички други болести, не се намира в САЩ. По тази причина няма как този разпространен в Източна и Югоизточна Азия паразит да причинява масово рак и други болести на хора, които живеят в САЩ. Този факт става повод Хулда Кларк да бъде разследвана от две различни институции в САЩ.

- От кои институции е разследвана Хулда Кларк?
- Администрация за храни и лекарства (Food and Drug Administration), която прави проверка и установява, че тя е шарлатанка, която фабрикува теории за паразитния произход на рака, без дори да познава цикъла на развитие и разпространението на избрания от нея паразит за причинител на рака в САЩ.
Другата агенция е Федералната комисия по търговията (The Federal Trade Commission). Тя разследва продаваните от нея “zapping” апарати, кога и как са конструирани и кой и къде е провел лабораторни и клинични изследвания за тяхната ефективност в лекуването на рака. Тази проверка установява, че Хулда Кларк продава на пазара апаратура, която е конструирана от самата нея и чийто лечебен ефект не е бил проверяван нито в лабораторни, нито в клинични условия.
В САЩ такива измами и шарлатански прояви се преследват и наказват сурово от закона. За да не бъде осъдена, Хулда Кларк бяга в Мексико, където измамите и шарлатаните не се преследват така строго. Там прави своя клиника, в която работи до смъртта си през 2009 г. Тя умира от лимфом, за който се предполага, че е развила в резултат на облъчванията с изобретените от нея “zapping“ апарати за лекуване на рак.

- Откъде познавате така добре историята на Хулда Кларк?
- Имах възможност да се запозная подробно с работата и историята на Хулда Кларк от съвместната ми работа с двама професори от САЩ, които са били в комисии по нейното разследване. През 2015 г. единият от тях -проф. Уилям Кембъл, получи Нобелова награда по медицина и физиология за открити от него нов клас противопаразитни лекарства.
От тогава досега съм получил десетина писма от колеги и приятели от България, които ми съобщават, че у нас истината за Хулда Кларк е изопачена и тя се рекламира от шарлатани, мошеници и лъжелечители като голям учен и откривател на паразити, които причиняват рак, а нейният “zapping“ апарат се произвежда и продава у нас като сигурно средство за лекуване на рак и други болести.
В едно от писмата се казва, че в София имало лечител, който по почина на Хулда Кларк диагностицирал и лекувал всички болести, причинени от паразити. Сред поставяните от него диагнози била и една, с която на “болния пациент” било казано, че има в тялото си “цисти на паразита Echinostoma revolutum”.

- Какво е притеснителното в тази диагноза?
- Тази диагноза ме изненада много, защото, когато бях служител на БАН, изследвах паразити от групата Echinostoma revolutum (хелминти от групата ехиностоми), изолирани в България и още 35 региона в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Получените резултати представих и защитих в голям докторат. Това, което знам за тези паразити, ми дава основание да кажа, че поставената диагноза е 100% измислена и фалшива. Това се доказва с факта, че след близо 100 години изследвания на паразитните инвазии в България, досега никой от изследователите не е намерил нито един случай на човек, инвазиран с паразити от групата Echinostoma revolutum. 

Тази група обединява паразити, които са описани в литературата с над 100 различни имена. От тях само един вид е намерен като паразит, който се е специализирал да паразитира у туземците, които живеят в джунглата на остров Сулавеси и Папуа Нова Гвинея и се хранят от хилядолетия със сурови сладководни охлюви. Останалите видове са 
паразити по животните,  като единични инвазии са намирани у хора, които живеят предимно в Азия и Южна Америка, където консумирането на сурови охлюви е широко практикувано. Но на всички видове цистите се намират в сладководни охлюви, които са междинни гостоприемници в сложния цикъл на развитие на ехиностомите. Така че няма начин човек да е инвазиран с цисти на Echinostoma revolutum. Очевидно, в този случай “лечителят”, който бил фармацевт по образование, е търсил в Google имената на паразити и подобно на Хулда Кларк е направил избор на паразит, когото не познава и който го разобличава като измамник и шарлатанин.- Споменахте за два фрапиращи случая на измами с чудодейно лечение на рака. Кой е вторият?

- За голямо съжаление измамите на Хулда Кларк далеч не са единствените, с които наши български шарлатани, мошеници и лъжелечители се гаврят с болните от рак и им продават “лекарства”, които не са изследвани нито в лабораторни, нито в клинични условия. Типичен случай за това са измамите за лекуване на рак по метода на проф. Иларион Янчев, който работеше в същия институт на БАН, на който бях директор и аз, преди да замина за Америка.

- Кога е станала тази измама?
- Неговите измами са направени, след като в института са пенсионирани професорите Тодор Кирев, Спас Божков, Тотю Тодоров, Никола Сотиров, Кина Ноева, Хени Челибонова и други от най-добрите специалисти. Тогава Янчев остава единственият професор в института и обявява, че е намерил чудотворно лекарство, което лекува рак на 100%, бързо, евтино, ефективно и безболезнено.
Председателят на БАН, акад. Никола Саботинов, обявява чрез вестниците, радиото и телевизията за откритото от български учен чудотворно лекарство. Болните от рак и техните близки тръгват да търсят лекарството по аптеки, министерства и БАН, но не го намират, защото то просто не съществува. Всичко казано и написано за това лекарство се оказва голяма измама.

- Кой пръв откри измамата?
- Пръв на тази измама реагира проф. Константин Христов, който работи в раковия институт на Университета в Чикаго, САЩ. Той изпраща писмо до редакцията на същия вестник, където дни наред се публикуват статии за чудотворното лекарство. Редакцията отказва да публикува неговото критично мнение. След проф. Христов критични мнения изразяват редица други учени и организации. Сред тях са: професорите Тодор Кирев, Научният съвет на института, в който работи Янчев, Комисията за лекарства, членове на Управителния съвет на БАН. 

Техните компетентни мнения остават нечути и колеги от БАН ме потърсиха в САЩ и помолиха в качеството на бивш директор на същия институт и аз да кажа своето мнение.

В изпълнение на тези молби написах четири статии. Изнесените в тези статии данни и факти разобличиха шарлатаните, мошениците и лъжелечителите. Проф. Янчев бе пенсиониран. Големите вестници, радио и телевизионни предавания спряха рекламите с недоказаните и фалшиви твърдения за лекуване на рак и други болести с билката котешка стъпка.

След три години рекламите тръгнаха отново с пълна сила. Разчитайки на късата памет на читателите и на нехайното и безотговорно отношение на някои от ръководните кадри в министерства, ведомства и научни организации, шарлатаните, мошениците и лъжелечителите на рак пак се върнаха на пазара и подеха мощна кампания за рекламиране, зарибяване и набиране на клиенти сред болните от рак и техните семейства. Разтревожени от този факт колеги и приятели от България пак ми се обадиха в САЩ и помолиха да разкажа истината за билката котешка стъпка по начин, който е достъпен за по-широк кръг от читатели. С тази цел вие направихте с мен интервю и то беше публикувано във в. “Доктор” (от 3-10 декември 2012 г.) със заглавие “Няма регистрирано лекарство от билката котешка стъпка нито у нас, нито в чужбина”.

- Имаше ли ефект интервюто ни тогава, какви са впечатленията ви?
- Публикувано на две страници на вестника това интервю спря шарлатаните, мошениците и лъжелечителите на рак с билката котешка стъпка, но за съжаление само за 5 години (от 2012 г. до 2017 г.).
С настъпването на новата 2017 г. те пак се върнаха на пазара и публикуваха поредната реклама с лъжлива и фалшива информация за лековитите свойства на билката котешка стъпка. Този път твърдят, че “учените са доказали, че след прием на котешка стъпка са наблюдавани лечебни ефекти не само спрямо рак, но и при болести на простатата, мъжката и женската полова система, бъбреците, кръвта, кръвното налягане, кръвната захар, стомаха и червата, бенки, брадавици, екзема, пърхут, кокоши трън и мазоли. Разтревожени от този факт колеги и приятели от България пак ми се обадиха в САЩ и за трети път ме помолиха да разкажа истината за билката котешка стъпка и да предпазя болните от рак и техните близки. В отговор на тази молба отново се налага да дискутираме този проблем с вас.

Използвам случая да се обърна и към проф. Тодор Кирев и онези служители на бившия ни институт в БАН, които знаят истината, да напишат писма до вестниците, които заблуждават читателите си, че билката е била изследвана в лабораторни и клинични изследвания и лечебният й ефект е доказан.

- Изследвана ли е наистина билката, както се твърди в тези реклами?
- Това не отговаря на истината. В института и БАН билката не е била изследвана клинично.
Извън института и БАН същата билка е била изследвана многократно на други места в София и Пловдив. В чужбина същата билка е била изследвана в Гърция, Турция, Испания, Италия и други държави на Европа.

- Какво показват резултатите от тези изследвания?
- В нито едно от тези изследвания не е посочено, че билката лекува рак. Всички изследвания намират силно изразен антимикробен ефект, който стимулира бързото зарастване на порезните и прободните рани. По тази причина още древните гърци са използвали билката като съставка на мехлем, които всеки войник е носил на война със себе си. В една от статиите на гръцки автори се твърди, че такъв мехлем, поставен в кожени торбички от тестисите на кочове, са носили царят на Спарта -Леонид, и неговите войници по време на битката им с персите при Термопилите. 
В статии, публикувани от турски автори, се казва, че същата билка, поставена в кожени торбички, е била носена по време на война и от войниците на Османската империя.
Ние сме единствената на Балканите и Европа държава, в която професионални учени твърдят, че билката котешка стъпка лекува рак и десетки други болести, а шарлатани, измамници и лъжелечители я продават по най-безконтролен и безнаказан начин на болните от рак и други болести.

- Моля да коментирате и набираща бързо скорост през последните дни у нас новина за кубинската ваксина против рак, за която се твърди, че била изключително ефективна и вече имало излекувани хиляди хора. Имате ли информация за нея?
- Това кубинско лекарство се изпитва само в една лаборатория в Америка. Тя е частна собственост на “Rossel Park“. Намира се в град Бъфало, който е на брега на Ниагарския водопад. Преди няколко години бях на конференция в Бъфало, посетих и института на “Rossel Park“. Нищо особено. Те са много подобни по дейност на българите Хари Жабилов баща и син от Калифорния. Не зная дали сте чували за тях, но те са редовно в пресата на Америка. Работят с акции и по едно време бяха набрали над 30 милиона долара с обещание да направят лекарство срещу рак и други болести. Досега обещаното лекарство го няма и акционерите ги съдят. Бащата загина при автомобилна катастрофа. Синът се крие от кредиторите. Имотите им са ипотекирани.

Аз ходя всяка година минимум по един път в Калифорния и следя процеса. Накратко, това са частни инвеститори, които работят с кредитори срещу обещание за направата на лекарство, което и в двата случая - и при “Rossel Park“, и при Жабилови не е намерено. В Америка лекарството е валидно само след като бъде признато от строгата федерална организация с името “Food and Drug Administration“ (Администрация за храни и лекарства). Всичко друго, включително и екстрактите от синия скорпион, с който работят в “Rossel Park“, са добавки за храна, без доказани лечебни качества. Затова те търсят пазари в страните от Третия свят, в които няма строги закони и правила за рекламите и названията на продуктите. За голямо съжаление, България е в тази група и затова в нея се рекламират безотговорно и безнаказано като “доказани лекарства” продукти, които са хранителни добавки.

Коя е Хулда Кларк?

Хулда Кларк учи в Канада и САЩ, където през 1958 г. защитава дисертация и получава научна степен по зоология. Като зоолог разработва своя научна теория, според която всички болести по хората и най-вече ракът се причиняват от паразитни инвазии. Следвайки своята теория, пише книги за лекуване на рака и всички болести чрез убиване на паразитите у хората. За тази цел разработва свой алтернативен за традиционната медицина метод, според който паразитите се убиват и хората се лекуват с конструирани от самата нея електрически уреди (апаратът у нас е известен като зепер). Тя твърди, че с тези апарати лекува в САЩ болни от рак, СПИН и всички други болести, които са причинени от паразита човешки чревен метил - научното му име е Fasciolopsis buski.

Милена ВАСИЛЕВА