От гледна точка на лекарите, "биреният корем" е коремен тип затлъстяване, когато мастната тъкан се натрупва в областта на талията, каза в интервю Андрей Демин, професор, кандидат на медицински науки, президент на Руската асоциация за обществено здраве.

Има такова всекидневно понятие - "бирено коремче". Научно казано, това се нарича абдоминален тип затлъстяване. При него отлагането на мазнини се случва предимно в областта на талията. 

Какво е нужно да направите, за да се отървете от бирения корем, научете на Zdrave.to