Д-р Димитър Голев е офталмолог, офталмохирург и контактолог. Завършва хуманна медицина в “Тракийски университет” - Стара Загора, където придобива и специалност по очни болести. Има допълнителна специализация в Университетска клиника в Мюнхен, Германия - за лазер терапия на ретината, Турция, Измир - за лазерна корекция на диоптрите, Индия, Ченай  - катарактална хиругия, Австрия, Виена - за усложнения при катарактална хирургия и др. 

Преминал е допълнително следдипломно обучение в България за тумори на окото , глаукомна хирургия, витректомия, факоемулсификация, образна диагностика на окото, флуоресцинова ангиография, ехография на очите, диагностика на очите в детска възраст и др.

Д-р Голев е началник на oчно отделение в специализираната “Очна клиника Д-р Голев” в Хасково. Приема и преглежда пациенти и в още 4 очни медицински клиники - в Димитровград, Харманли, Сливен и Пазарджик.


Що е глаукома и кой е най-застрашен четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.