Проучване, направено от 21 януари до 7 февруари 2024 г., анкетирало 417 души, лекували се от онкологични заболявания в последните пет години. От доплатилите 56% са дали пари за операция на средна стойност от 1732 лв., посочи Юлиана Гальова от „Индекс на болниците“.

За изследвания средно по 455 лв. са доплатили 41% от анкетираните, а за медицински изделия и консумативи – 39%.

За биопсия средно по 267 лв. и за медикаментозна терапия средно по 651 лв. са доплатили 25% от анкетираните. Най-малко е доплащането за лъчелечение – при 13%, а средната сума е 365 лева.

Повече по темата прочете в zdrave.to