Проф. д.б.н. Алексей Савов е началник на Националната генетична лаборатория от 2011 г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Генетика“ има и специалност “Медицинска биология“ от Медицински университет - София. Докторската му дисертация е на тема: “Генетични характеристики на муковисцидозата в България”. 

Проф. Савов е член на Академичния съвет на МУ- София; член на Работна група в СБАЛАГ “Майчин дом” за реализация на “Националната програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии”; член на Организационния комитет на V Балкански конгрес по човешка генетика; на Националния консултативен съвет по редки болести; на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията; на European Society of Human Genetics, на УС на Българската асоциация по персонализирана медицина и на редакционната колегия на списание “Български медицински журнал”.

Участвал е активно в разработването на Медицински стандарт по “Медицинска генетика” - частта ДНК анализ.

Какви рискове крие раждането след 40-годишна възраст четете в интервюто с проф. Алексей Савов на Zdrave.to