Човек е това, което яде. Тази сентенция я чуваме доста често, но в същото време рядко се замисляме колко вярна е тя. Още от най-древни времена Хипократ е казал: „Нека храната бъде вашето лекарство, а лекарството – ваша храна.“ 

Лекар обясни как миришат различните заболявания 

И макар че хората днес се стремят към все по-здравословен начин на живот, все още мнозина не знаят кои продукти как влияят върху тялото ни.

В този ред на мисли Антонина Стародубова, главен специалист по хранене на свободна практика в Московския департамент по здравеопазване, сподели един малко известен факт.

Кой продукт може да се използва за профилактика на рака четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.