Последните няколко дни преди смъртта се характеризират с фаза, известна като „активно умиране“.

Според Джеймс Халенбек, експерт по грижи в края на живота в Станфордския университет, чувствата и желанията се губят по последователен начин на този етап.

Кое чувство изчеза първо преди смъртта и кое последно научете на Zdrave.to