Ново изследване за употребата на алкохол хвърля различна светлина върху последствията от спиртните напитки. 

Учените смятат, че някои препоръки от националните здравни министерства и други организации относно употребата на алкохол, които се публикуват в много страни, за да помогнат на консумиращите алкохол да вземат обосновано решение за своето здраве, са прекалено изискващи и високи. 

До какво всъщност води "умерената консумация" на алкохол научете на Zdrave.to