Много от нас, забелязвайки, че някой се задaвя докато яде, незабавно започваме да го ударяме по гърба. В действителност обаче в никакъв случай не трябва да прибягваме до това.

Влошаване

Лекарите казват, че такива действия могат да влошат само човешкото състояние. Чрез потупването на пострадалия по гърба можем да променим положението на чуждото тяло в тялото му и няма гаранция, че храната ще напусне дихателните пътища. По-скоро обратното.

Kaк трябва да постъпим, когато някой се задави, четете в zdrave.to