Във всеки един дом е добре да има аптечка, в която трябва да има лекарства и превързочни материали от първа необходимост. Най-често те включват хапчета за главоболие, стомашно неразположение, памук, бинт и т.н. 

Никога не съхранявайте лекарства на тези две места

В условията на пандемия от коронавирус обаче дали трябва да се промени съдържанието на домашната ни аптечка. Отговор на този въпрос дава терапевтът Людмила Лапа.


Какво трябва да имате в домашната аптечка по време на пандемия четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.