Американският невролог д-р Робърт Мелило е директор на Националния институт за мозъка и за рехабилитационни науки на САЩ.

Над 20 години д-р Мелило лекува деца с разстройства от аутистичния спектър, синдром на дефицит на вниманието, със и без хиперактивност (СДВХ/СДВ), дислексия, синдром на Аспергер, синдром на Турет, биполярно разстройство и други познавателни и поведенчески нарушения.

Има специализирана практика в Ню Йорк, където прилага своята програма за баланс на мозъка.

Каква е тя, четете в zdrave.to