Какъв ще е редът на отпускане на скъпоструващи лекарства през 2021 г., при положение, че към момента, с оглед на извънредната обстановка, не мога да постъпя планово в болница за задължителния профилактичен преглед, диагностични процедури и удължаване на протоколите?

Трябваше да постъпя в болница в края на януари. Необходимото време за оформяне на нов протокол е около 40-45 дни с придвижването на документите между болницата и РЗОК, и излизане на Решението от НЗОК. Имам лекарства до края на февруари 2021 г.

Янка Добрева, гр. София


Отговорът от нашите специалисти , четете в zdrave.to