Проф. д-р Красимир Антонов, д.м.н., е сред най-изтъкнатите хепатолози в България. Има специалностите “вътрешни болести” (1995 г.) и “гастроентерология и диететика” (2000 г.), с международни специализации в Атина, Копенхаген, Лисабон, Неапол, Прага.


Защитава дисертация на тема “Хроничен делта хепатит” и придобива образователна и научна степен доктор. Проф. Антонов е председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; член е и на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL).

В момента проф. Антонов е началник на Отделение “Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация” към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” в София.

За читателите на в. “Доктор” проф. Антонов обясни как човек уврежда черния си дроб.

- Проф. Антонов, как увреждаме черния си дроб?

- Черния си дроб увреждаме преди всичко с консумация на алкохол, и то в значими количества. Другият начин е като напълнеем и натрупаме мазнини -така наречената стеатоза на черния дроб. 

Прочетете цялото интервю в zdrave.to