Настъпиха тревожните времена. Струва ни се като, че играем във филм: полицаи, лекари в защитни костюми, хеликоптери, изолация.  Ресурсите са оскъдни във всяка страна по света.

Учени откриха най-лесния „вход” за коронавируса

Ето защо трябва да сме на принципа "Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.Запознайте се с правилата за дезинфекция на известния лекар Евгений Комаровски. Използвайки простите съвети, ще знаете как ефективно да почистите нещата и на какво трябва да обърнете внимание.


Какви са правилата четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.