В навечерието на най-големия християнски празник - Великден, въпреки призива да пазим живота и здравето на близките си, хиляди се отправиха на път. В резултат столицата е затворена до второ нареждане, а който се разболее някъде, следва да търси помощ в местната болница.

В Провадия в болницата „Царица Йоана” трябва да посрещат средно тежки случаи според заповедта на здравния министър. Ръководството на лечебното заведение обаче отказва да подпише договор с министерството, защото няма да може да го изпълни.

През последните 20 години болницата в Провадия намалява капацитета си близо 4 пъти. Днес в нея има 65 болнични легла и едва 15 лекари. Заведението е определено за лечение на неусложнени пациенти с коронавирус, като за целта трябва да бъдат предвидени 16 легла.

„Ние нямаме нищо от това, което трябва да имаме, за да сключим тази пътека. А аз за да подпиша тази пътека, трябва да подпиша декларация с невярно съдържание, че това нещо го има”, обясни  д-р Светослав Неделчев, управител на МБАЛ „Царица Йоана“-Провадия.

Отделна сграда няма. Мястото, което може да се ползва за изолационно отделение, може да се обособи на третия етаж, където сега е вътрешно отделение.

„Трябва да са качва и техника, и хора на третия етаж без асансьор. Нямаме Кугел, което е едно от основните изисквания. Това е рентгенов апарат, които да прави рентгеновите снимки при леглото на болния.

Този Кугел струва много пари – проверих, не е по нашите възможности. Респиратори нямаме, нямаме достатъчно монитори за следене на жизнени функции. Имаме 3 монитора.

Да не говоря инфузионни помпи и други по-малки, но много на брой други неща. Всичко това струва много пари”, обясни д-р Светослав Неделчев.

Финансовите възможности на общинска болница са малки, помощ идва от местната администрация и дарения.

„Да кажем, че общината ни помогне да закупим това нещо, но ние нямаме никакви предпазни средства. Със собствени средства си купуваме маски, купуваме си калцуни, но нямаме никакви защитни облекла”, обясни д-р Неделчев.

Ситуацията се утежнява не толкова от липсата на апаратура, колкото от факта, че 75% от персонала на болницата в Провадия е в пенсионна възраст.

„Пулмологът, които трябва основно да поеме нещата, е на 83 години, двете педиатърки – едната на 79, другата – 76. Няма какво да говоря повече нататък”, обясни д-р Неделчев.

За да работи отделението за лечение на пациенти с коронавирус, проблем ще е и числеността на персонала.

„Трябва да има 3 екипа по 5 сестри, към всеки един екип по един лекар, а цялата болница разполага с 19 сестри. Какво правим? Спираме, затваряме всички отделения”, пита д-р Светослав Неделчев.

Част от сестрите пък не гарантират, че ще останат на работа.

Управителят на болницата е изпратил писма до здравното министерство, РЗИ, Здравната каса и до Националния щаб с искане да се направи оглед на лечебното заведение. Според него решение може да има, само ако се получи външна помощ – както за закупуване на апаратура, така и за обезпечаване с медицински кадри.