"Искаме да отворим дискусия за това как трябва да гледаме на потребителската такса, която е неделим елемент от системата на здравноосигурителния модел в България. Нейната роля е да бъде регулатор на потреблението, най-вече в първичната извънболнична медицинска помощ, където е голямо търсенето на личните лекари.

Годишно има извършване на 30-35 млн. остри прегледи, за които тази такса се явява регулатор на потреблението". 

Това каза пред БНР д-р Николай Колев, член на УС на БЛС, личен лекар в Хасково. 

И уточни, че таксата има и немалък съфинансиращ елемент на системата, което е валидно не само за първичната извънболнична помощ, но и за специализираната, за лабораториите, за болничната помощ. 

"Над 50% от хората - под различна форма, са освободени от тази такса, което поставя въпрос за принципите на заплащането й. Това са хора с хронични, с инвалидизиращи заболявания, деца до 18 години, бременни жени, регистрирани безработни.

Затова се стига до парадокса, че най-големите потребители са освободени от тази такса. Този проблем води до напрежение по отношение на достъпа до общопрактикуващия лекар". 

Д-р Колев поясни, че таксата е замразена през 2012 година с постановление на Министерския съвет и би трябвало да бъде в размер, който да отговаря на реалностите. Това може да стане или с такова постановление, или през законодателна инициатива в парламента. 

"Тази потребителска такса е важният регулатор на това да има добър достъп на хората, които наистина имат нужда от своя личен лекар, до специалист, защото съобразно българския модел точно тази такса е единственият регулатор и възпиращ механизъм на свръхпотреблението". 

На един личен лекар средно се падат около 1500 здравноосигурени, каза още той, но с уговорката, че разпределението е крайно неравномерно в отделните части на страната и създава сериозен проблем по отношение на достъпа на тези хора, тъй като не е само регистрацията към един общопрактикуващ лекар, а е важна и възможността доколко тези хора могат да получат качествена, достъпна и навременна медицинска помощ

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук