„Запознавайки се с реалната действителност установих остър кадрови дефицит, симулиране на изпълнение на трудовите задължения, безотговорно отношение към пряката работа и още куп нередности. За кратко време осъзнах, че съм поканен, за да бъда "КУКЛА НА КОНЦИ", която да изпълнява решенията на д-р Чешмеджиев.

При това състояние на нещата визията ми за укрепване и устойчиво развитие на болницата беше невъзможна за реализиране. Затова с огромно облекчение приех без колебание предварително подготвената и поднесена от д-р Чешмеджиев оставка, необяснимо защо придружен от лицето Гергана Владимирова, нямаща нищо общо с МБАЛ, освен това, че нейният съпруг е изпълнявал строително ремонтни работи без да е спечелил обществена поръчка“.

С тези думи на разочарование започва писмото си във фейсбук бившият управител на МБАЛ Велинград д-р Асен Малинов, заемащ поста само 2 месеца, по повод скандалните разкрития за източване на лечебното заведение през ковид средства, отстраненият му от Общинския съвет в града управител д-р Иван Динев заради злоупотреби и продължаващото управление в сянка на д-р Жеко Чешмеджиев – бивш управител на МБАЛ Велинград, отстранен от поста си след прокурорска проверка.

Публикуваме писмото на д-р Малинов, публикувано във фейсбук страницата му без редакторска намеса.
 
"Следя с  интерес сагата с МБАЛ ВЕЛИНГРАД, едно, поради емоционалната ми привързаност към този край (през 1969г. карах първия си стаж там, когато ТЯ БЕШЕ ЧУДЕСНА ЛЕЧЕБНИЦА, НАИСТИНА ДАВАЩА ЗДРАВЕ), и поради професионалния ми интерес на кратковременно бивш управител. За такъв бях поканен от бившия управител д-р Чешмеджиев, чийто мандат беше скандално прекратен поради системни фалшификации.
 
Заварих много лошо финансово състояние, остър кадрови дефицит, плетора от шуро баджинащина и вопиюща некомпетентност на т.н. "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" Русев, който всячески укриваше истинското финансово състояние на болницата. Тресавището беше много дълбоко - непубликувани годишни финансови отчети, никакви обществени поръчки, плащания по симпатии - огромен управленски хаос, гравитиращ в едно изключително важно нещо - СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ, което на прост език означава остър недостиг на средства.  Ултра парадоксално е, че спасителният пояс се явява Ковид пандемията поради специфичния начин на заплащането на отчетената дейност от НЗОК.
 
Запознавайки се с реалната действителност установих остър кадрови дефицит, симулиране на изпълнение на трудовите задължения, безотговорно отношение към пряката работа и още куп нередности. За кратко време осъзнах, че съм поканен, за да бъда "КУКЛА НА КОНЦИ", която да изпълнява решенията на д-р Чешмеджиев. При това състояние на нещата визията ми за укрепване и устойчиво развитие на болницата беше невъзможна за реализиране. Затова с огромно облекчение приех без колебание предварително подготвената и поднесена от д-р Чешмеджиев оставка, необяснимо защо придружен от лицето Гергана Владимирова, нямаща нищо общо с МБАЛ, освен това, че нейният съпруг е изпълнявал строително ремонтни работи без да е спечелил обществена поръчка.
 
За огромно мое учудване на мое място беше избран д-р Динев, който до този момент изпълняваше длъжността управител на медицинския център. Публична тайна е, че д-р Динев е идвал епизодично в центъра, защото реалната му работа е била в София. Поради това и финансовите резултати на медицинския център са плачевни. Необяснимо защо Общинският съвет избира за болничен управител човек, който е доказал с бездействието си и не заинтересоваността си своята управленска немощ. Веднага ми се изясни ситуацията, че това напълно устройва д-р Чешмеджиев, който реално продължава да управлява болницата, но не с грижа на добър стопанин.
 
На тази болница разчитат за лечение около 50 000 човека. За да стане истинска ЛЕЧЕБНИЦА, трябват кардинални промени, здрава управленска ръка, съчетана с мъдрост, знания и управленски умения и много, много работа. Печелившата формула е "МЕСТЕН, СВЕСТЕН И ИЗВЕСТЕН", човек с ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, на когото да вярва целият колектив и той да бъде достоен за това доверие.
От мен - успех в това трудно начинание".