В Плевен бе извършена единствена по рода си иновативна мултидисциплинарна операция с робот от два хирургични екипа, съобщиха от Медицинския университет в града.

Чрез уникалната робот-асистирана интервенция е оперирана 70-годишна пациентка с напреднал рак на правото черво. Успешната операция е извършена от екипа по онкогинекология на чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, съвместно с екипа по обща хирургия на проф. д-р Ташко Делийски.

Иновативното е, че част от операцията е симулирана предоперативно на 3D медицинската маса за виртуални дисекции. На нея хирурзите са изучили анатомията на пациентката, дискутирали са най-подходящите входове за ръцете на роботизираната система в коремната кухина, за да се осигури оптимална позиция за балансирана работа на двата екипа. Подобен тип операции все още се извършват предимно чрез отворена хирургия, което води до голяма травма за пациента, поясниха от университета в Плевен.

Уникалната операция на плевенските хирургични екипи е първата по рода си в България, а опитът в световен мащаб при осъществяването на подобни сложни операции чрез роботизирани системи е все още минимален, посочиха от висшето училище.

Проф. Горчев коментира сложната операция така: "След клинично обсъждане на случая от екипите от хирурзи и гинеколози, взехме решение за извършване на тази изключително сложна операция с роботизираната система da Vinci Si, при която едновременно да се отстранят правото черво и матката на пациентката, т.н. задна тазова екзантерация. В същото време да се възстанови чревния тракт с ултраниска шевна линия на дебелото и правото черво." В конкретния случай при оперираната 70-годишна пациентка е последвало бързо възстановяване след прилагане на минимално инвазивна хирургия - ранно раздвижване, захранване, липса на опиати за обезболяване и др.

Предимствата за пациента при извършване на подобен тип мултидисциплинарни робот-асистирани интервенции са значително намаляване на травмата по време на операция, по-бързо възстановяване и по-нисък процент на усложнения. Все още единични центрове прилагат подобен тип хирургия при пациенти с такава клинична диагноза и ситуация. Наличието в Медицинския университет в Плевен на три обучени и работещи екипа по роботизирана хирургия - гинекологичен, хирургичен и урологичен - е отлична предпоставка за успешното извършване на тези иновативни мултидисциплинарни операции, е категоричен проф.Горчев.