Министерството на здравеопазването (МЗ) предлага имуноглобулините за лечение на лупус еритематодес да се заплащат с публични средства. Това е записано в доклада от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, в който той е посочил мотивите за предложеното допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ.

Употребата на лекарствени продукти, извън условията на разрешението за употреба (off-label употреба), е указана в законодателството ни, като лечението с такива продукти се осъществява само по изключение, при липса на алтернатива за конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве и под контрола на лекар, който носи цялата отговорност за това.

В закона изрично е посочено, че лекарствен продукт, прилаган извън условието на разрешението за употреба, не се заплаща с публични средства, е припомнил в доклада си министър Кацаров.

Предложението на министър Кацаров е да бъде създадено изключение от тази забрана за лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма (имуноглобулини), тъй като цената им е много висока и поради тази причина пациентите нямат достъп до лечение с тях.

За лечението на нуждаещите се от съответните имуноглобулини ще са необходими допълнителни средства от държавния бюджет за 2022 г. в размер на 16 400 000 лв. годишно, е посочил още в доклада си министър Кацаров.