Жени вече ще имат право да зачеват от мъртвите си съпрузи. Това предвижда нов проект на Министерство на здравеопазването (МЗ) за медицински стандарт за асистирана репродукция, пише "Телеграф".

С него ще бъде заменена старата наредба, с която се уреждаха тези дейности. Тя бе отменена през 2020 г. от ВАС.

С новите текстове за първи път се въвежда възможността за допускане на изключение за инвитро с криоконсервирани ембриони при смърт на мъжа. За да бъде допуснато това, е необходимо той приживе да е направил писмено волеизявление съпругата му да се разпорежда със замразените ембриони, ако той почине.

Освен това трябва да са изминали не по-малко от 12 и не повече от 36 месеца след смъртта на партньора. Преди самата процедура пък жената трябва да премине през психологическа консултация.

При т.нар. постмортална репродукция обаче не се допуска използване на замразени сперматозоиди от починал мъж, нито пък извличане на сперма, а само използване на вече създадени ембриони. Според мотивите на ведомството самото съществуване на ембрионите е доказателство за волята и желанието на партньорите да имат общо поколение.

Период

Друга промяна, предвидена в стандарта, е въвеждането на лимит за донорите на сперматозоиди или яйцеклетки. Те могат да се подложат на анонимното дарителство до 5 пъти. Определен е и минимален период между две дарявания – не по-кратък от 4 месеца. Предложени са и нови текстове по отношение на възрастовата граница, в която могат да бъдат дарявани яйцеклетки.

В момента е предвидено донори да бъдат само пълнолетни лица, като препоръчителната горна граница е 38 г. Сега е заложена индивидуална преценка въз основа на показателите за фертилност на жената, като при по-възрастни донори е предвиден предимплантационен генетичен скрининг на ембрионите. Така се дава възможност горната възрастова граница да се определя изцяло по медицински критерии.

Съществено

Съществена промяна се предлага по отношение на HIV позитивните, като се дава възможност те също да се включат с процедури по асистирана репродукция. Това обаче може да се случи само при минимизиране на риска от трансмисия на инфекцията. За целта е необходимо лицата да са на антиретровирусна терапия, с достигната оптимална вирусна супресия и неоткриваем вирусен товар за HIV, които се поддържат повече от 6 месеца при осъществен контрол и изразено становище от проследяващия специалист по инфекциозни болести.

Показанията за прилагане на асистирана репродукция се разширяват с нова мярка, отнасяща се за съхранение на фертилитета, при наличие на потенциална заплаха от увреждането или загубата му по медицински или социални причини. Това се отнася за онкологично болни пациенти и такива с автоимунни и ревматоидни заболявания, при които предстои терапия.

За първи път се залага съхранение на яйцеклетки и сперматозоиди и при младежи с такива заболявания в предпубертетната възраст. За целта е необходимо изричното съгласие на родителите.