Ситуацията с пандемията от коронавируса по света продължава да е катастрофална, страните все още не трябва да се отпускат и е важно да спазват мерките за сигурност. Това заяви Майкъл Райън, директор на Програмата за извънредни ситуации на Световната здравна организация (СЗО), по време на сесията „Пандемии на бъдещето. Стратегии за готовност“ на Петербугския международен икономически форум (ПМИФ).

„Ситуацията остава трудна и въпреки че общият брой на случаите намалява, рисковете остават много високи. Пандемията остава сериозно бедствие.

Необходимо е всички държави да вземат сериозни мерки, никой да не може да се отпусне и трябва да се подготвим за бъдещи пандемии. Ако липсва готовност, ще платим скъпо за това“, заяви той.

Райън посочи, че няколко региона по света, като Азия и Централна Америка, продължават да регистрират значително увеличение на броя на случаите през последните пет седмици.

Освен това, продължи Райън, рискът от неравномерно разпределение на ваксините остава.

„Виждаме, че има неравенства в разпределението не само на ваксините, но и социални неравенства и неравенства в предоставянето на здравни услуги. Има неравенства между различните социални групи в една и съща държава, това може да се дължи и на неефективна система за управление“, добави директорът на програмата на СЗО за извънредни ситуации.