Близо 50 млн. лв. повече за обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са изплатени от държавното обществено осигуряване (ДОО) в България през 2022 г. спрямо година по-рано, показва сравнителният анализ на данните за последните две години. През миналата година са изплатени малко над 847 млн. лв., докато през 2021 г. общата сума е била 798 млн. лв. (увеличение от 6,21%), съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Нарастване се наблюдава и в броя на болничните листове, по които има плащане от ДОО. През 2021 г. те са били 2 346 099, година по-късно броят им достига 2 573 209, което е с 227 110 (9,7%) повече. Най-много от тях са подадени към териториалното поделение на НОИ в София-град. Тъй като голяма част от осигурителите са регистрирани в столицата, близо една трета (31,7%) от болничните листове са приети в този офис на института. На второ място и през 2022 г. е НОИ – Пловдив, където са постъпили 278 619, или 10,9% от болничните листове.

Най-малко са болничните листове в областите Търговище (23 659), Силистра (22 169) и Видин (13 634).

Въпреки че броят на болничните листове и размерът на изплатената сума по тях нарастват, на годишна база се наблюдава намаление при броя на платените работни дни в неработоспособност. През 2021 г. лицата са прекарали 18 975 092 дни в неработоспособност, година по-късно дните са 18 865 569, или с 289 523 (1,52%) по-малко.

От института обясняват това с факта, че макар да има повече издадени болнични листове през 2022 г., тяхната продължителност е по-кратка и съответно - обхваща по-малък брой работни дни. Поради същата причина се наблюдава спад и при средната изплатена сума на един болничен лист, която намалява с 10 лв. за година – от 340 на 330 лв. На същото равнище остава обаче параметърът „брой болнични листове на едно лице“ – средно по 2,5 пъти е боледувал един човек през миналата и по-миналата година.

Първите три дни от временната неработоспособност поради общо заболяване са за сметка на осигурителя, който изплаща на осигуреното лице 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. След третия ден плащането се поема от НОИ, който изплаща дневно парично обезщетение, изчислено в размер на 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.      

Пандемията от Covid-19, започнала в началото на 2020 г., предизвика силно увеличение на броя издадени болнични листове в България. От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване се увеличиха с близо 35%.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук