Нова телевизия показа отблизо как протича COVID-19 през окото на скенера. Компютърната томография е широко разпространен метод. Използва се в повечето болници за диагностициране на различни заболявания. В борбата срещу коронавируса обаче той се оказва ценен източник на информация за развитието на заболяването.

„При COVID -19 белите дробове се засягат по типа на така наречената интерстициална пневмония”, каза доц. д-р Камелия Генова от Клиниката по образна диагностика към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Въпросното заболяване се среща и при друг тип причинители. При случай на коронавирус скенерът позволява на лекарите да диагностицират с точност инфекцията и да проследят нейното развитие и промените, които настъпват в белите дробове.

„Компютърната томография, в резултат на опита, който имат колегите от Китай, Франция, Италия, беше утвърден като образен метод за диагностика на пациентите с това заболяване”, каза Генова.

В зависимост от тежестта и фазата на заболяването, има различен тип засягане на белите дробове. Лекарят ни показа какво е то при  пациент с лека клинична картина, без придружаващи заболявания и вече с два отрицателни теста за коронавирус.

„Вижда се типично огнище, тип матово стъкло, разположено периферно в левия бял дроб. Пациентът е лекуван симптоматично и след две седмици вече е в добро общо състояние, няма почти никакви оплаквания, освен лека кашлица”, поясни д-р Генова.

А контролният скенер на пациента показва следното:

„Имаме тук малки пръснати огнища, които не се наблюдават при предишния скенер, които ангажират долния белодробен лоб в дясно. Ако говорим от гледна точка на образна диагностика, аз не бих могла да кажа, че ангажирането на белия дроб при контролния скенер е по-нискостепенно. Напротив то изглежда по-разпространено, макар и вече с развиваща се фиброза”, каза д-р Камелия Генова.

Лекарите забелязват, че дори когато пациентът клинично се води излекуван, промени в белите дробове все още продължават да настъпват.

„Кога ще изчезнат тези промени и дали ще претърпят изцяло обратно развитие, на този етап нямаме възможност да кажем, нямаме достатъчно данни”, поясни Генова.

Тя ни показва и какво се случва при пациент със средно тежко към тежко протичане на заболяването, с артериална хипертония и вече излекуван от коронавирус.

„Първият скенер е при постъпване на пациента, където виждаме доста по-дифузно и доста по-разпространено ангажиране на белите дробове, особено на десния бял дроб. След 14-дневен престой в болницата и лечение състоянието му значително се е подобрило, а PCR тестът е негативен.


Той идва за контролен скенер, на който виждаме, че типа засягане доминира фиброзата. В случая се виждат като линеарни плътни сенки. Прави впечатление, че измененията в левия бял дроб също са много по-разпространени” , поясни лекарката.

Докторът показа и трети пример - пациент, починал от COVID-19. Той е бил на близка възраст до предишния случай, който ви показахме и с идентично съпътстващо заболяване.

„Начинът, по който са ангажирани белите дробове, бих казала, че една степен са по-разпространени промените и в левия бял дроб и виждате, че освен огнищата тип матово стъкло, имаме зони на консолидация, тоест абсолютно блокиране на тези участъци на паренхима“, обясни Генова.

И последен пример - скенер при изписване на пациент със средно тежко към тежко протичане на болестта.

„Това, което ни впечатли при него е дифузната фиброза в белите дробове, на практика ангажираща всички белодробни сегменти, очевидно в зоните, които са били ангажирани от COVID. За мен би било наистина любопитно какво ще се случи с този пациент, например след месец, ако направим скенер“, сподели специалистът.

Лекарите предупреждават, че последиците от COVID-19 за белите дробове са свързани с намаляване неговия капацитет. А болестта не трябва да бъде подценявана.

„Това е сериозно заболяване, което ангажира наистина значимо белодробния паренхим. Не би трябвало да се подценява”, заключи Генова.