Нови методологии за приложението на природни продукти от растителен и животински произход от България за подпомагане на терапията на някои инфекциозни, злокачествени и нервнодегенеративни заболявания разработват учени от 7 института от БАН и 5 висши училища. Научното сътрудничество е в рамките на първата по рода си Национална научна програма за биомедицински изследвания в България “Иновативни нискотоксични биологичноактивни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)”. 

Очакванията след нейното реализиране са свързани с разработването на нови подходи в лечението на социалнозначими заболявания и намаляване на разходите за тяхното лечение. 


Какво сочат новите изследвания и как ще подобри това лечението на алцхаймер и паркинсон, четете в zdrave.to