Какъв е редът за издаване на Електронна рецептурна книжка на хронично болни (ЕРК)? Проблемът е, че досега не съм имал хартиена рецептурна книжка.

Моля да посочите последователността на стъпките.

Николай Демирев, гр. Стара Загора

Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to