Имам направление №7 от гастроентеролог за планов прием и провеждане на дейности по КП 069, МКБ 10 К58.9. Насочващата диагноза е синдром на раздразненото черво без диария. Гастроентерологът ми обясни, че по тази клинична пътека ще се извършат колоноскопия, гастроскопия, генекологичен преглед, ренгенова снимка, кръвни изследвания, изследване на урина.

Моля да ми отговорите: какво не е включено в клиничната пътека и ще трябва да го заплатя при провеждането на тези изследвания? Интересува ме изрично включена ли е упойка при извършването на процедурата колоноскопия и гастроскопия?

Николина Михайлова, гр. Пловдив

Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to