За всички нас високата температура е повод за притеснение, понякога за паника. Ако обаче температурата е по-ниска от обичайното – това проблем ли е?

Дали това е опасно и следва ли да търсим лекарска консултация, ако отклоненията от нормата са малки? Ето как отговарят на тези въпроси специалисти.

При понижаване на температурата до 35 градуса и по-надолу действително могат да се развият негативни последствия.

Какво се случва с тялото при ниска температура, четете в zdrave.to