Отчайващ опит по дискредитиране на процедурата за избор на следващия главен прокурор направиха още при нейното откриване неколцина свързани с укриващия се от правосъдието в Белград основен подсъдим за фалита на КТБ Цветан Василев. Както още миналата седмица от "Правен свят" предвиха, легитимираните лично от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, представители на т.нар. "гражданско движение" "БОЕЦ" се обявиха за номинирането на следователя от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура (СГП) Бойко Атанасов за "обвинител №1".

И макар, че "кандидатът за всички постове" и стоящите зад него да се надяват, че за седми път Атанасов ще участва в конкурсна процедура за прокурорски началник, това не само, че няма да се случи, но звучи и обидно за съдебната система, най-вече защото самата тя досега не е намерила механизъм как да се противопоставя на подобни грозни провокации и своевременно да се освобождава от магистрати с проблемен интегритет.
 
"Правен свят" вече показа как, за да не се провалят конкретни разследвания, през последните близо десет години, Бойко Атанасов многократно е бил отстраняван с постановления на различни прокурори от СГП. Показаха и как следователят представя в писмена форма своята работа.

Успяха да открият логичното обяснение за това как е възможно действащ следовател да допуска по няколко грешки в почти всяко от изреченията, ако изобщо може да се установи къде започват и къде завършват те, в официален документ, какъвто представлява публикуваното постановление/мнение за прекратяване на наказателно производство.
 
Във всяка от досегашните шест процедури за административен ръководител, в които е участвал Бойко Атанасов, той е представял дипломата си за завършено юридическо образование в Югозападния университет "Неофит Рилски". Именно от нея се разбира, че следователят иска да стане главен прокурор с оценка "Среден" 3 по Наказателно право.

Нещо повече, дори на държавния изпит по Наказателноправни науки, действащият следовател също има тройка. Същата крайно незадоволителна оценка Атанасов има и по Гражданскоправни науки, както и по основополагащи предмети от специалността "Право" в българските университети, като "Римско право" и "Общо учение за държавата".

Меко казано странната нагласа на Атанасов към професионалните му задължения и силното му желание да си позволява да коментира (почти) като крайна инстанция работата на съдебната власт намират своето обяснение в оценката от "Среден" 3 и по предмета "Устройство на съдебната система".
 
Общодостъпният документ, с който Бойко Атанасов доказва, че е юрист, сочи, че т.нар. "граждански кандидат" на "БОЕЦ" за "обвинител №1" има среден успех от курса на обучение – "Добър" 4,30, а от държавните изпити – "Добър" 4. Успех, който със сигурност не би дал възможност на Атанасов да стартира успешна кариера в престижна адвокатска кантора, където практиката е да се канят студенти на стаж с минимален успех от "Отличен" 5,50 и нагоре.

Разбира се, в държавната администрация и съдебната система такива условия няма.

Но, ако днес Атанасов трябваше да се явява на изпит за младши следовател, то съществува теоретичната възможност, той да не успее да стане такъв, именно заради незадоволителния му успех от дипломата за юрист. При еднакъв бал от писмения и устния изпит на кандидатите, следващият критерий за класиране e именно оценките от документа, удостоверяващ завършеното висше образование.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!