Иван Гешев притежава необходимите професионални качества да заеме длъжността „главен прокурор“. Това каза Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на ВСС, цитирана от "Фокус". 

По нейни думи Комисията по атестиране и конкурси е стигнала до това заключение на база изпълнение на служебните му задължения и уменията му за ръководене и работа в екип. Машева обясни, че Иван Гешев отговаря на всички критерии за позицията, разписани в Закона за съдебната власт.

„За работата му в Софийска районна прокуратура и Софийска градска прокуратура, която е за периода от 2006 година до юли 2016 година, прокурор Гешев е постановил 2969 акта по преписки, 4218 постановления по досъдебни производства, постановил е 9 акта по международно правно сътрудничество по наказателни дела, в съда е внесъл 230 прокурорски акта, взел е участие в 701 съдебни заседания“, допълни тя.

Даниела Машева каза още, че след избирането му за ръководител на Специализираната прокуратура през 2016г. Иван Гешев е работил по големи по обем дела с висок обществен интерес.