Руският поет, писател и философ Ефим Кушнер пристигна в Кърджали, за да се опита да лекува душите на хората
<em>Той е роден през 1940 г. в гр. Бобруйек, Беларус. Автор е на редица философски книги, които са издадени и в България. Щастлива случайност го среща с най-нашумелия в света учен прорицател Леонид Иванович Маслов, който се занимава със здравето на хората и с екологичната безопасност на планетата. <br /> <br /> Ефим Кушнер, който сега е на 73 години, покани присъстващите на срещата в Кърджали след време да споделят радостта от 150-годишния му юбилей. И пожела на своите български приятели да имат неговата увереност във вечността.<br /> <br /> </em><strong>- Г-н Кушнер, кой всъщност е Маслов? <br /> </strong>- Маслов е бележит руски учен, физик, доктор на науките, академик в Руската академия на естествените науки, член на президиума на Европейския делови конгрес, съветник на администрацията на президента на Руската федерация и съветник на правителството на Словакия.<br /> <br /> <strong>- Вие, изглежда, сте много близък с него?<br /> </strong>- Не само че съм много близък с него, аз съм негов координатор и разпространител на 10-те му книги. Така мога да предам на хората неговите &ldquo;Откровения към хората на Новия век&rdquo;. В книгата е поместена азбуката на основните познания за живота и здравето на хората. В основата на тези писания са екологията на планетата и как тя гарантира бъдещето на човечеството. <br /> <br /> Между другото, да ви кажа, че интересите на Кушнер преди всичко са свързани с модерните начини на лечение и нова профилактика за човешкото здраве и дълголетие. И всичко това е адаптирано към нивото на съзнание на новия човек.<br /> <br /> <strong>- Но и вашите интереси са в тази насока, нали?<br /> </strong>- Разбира се, другояче не би и могло да бъде. Мен също ме вълнуват проблемите, свързани с екологията, а оттам и със здравето на хората. Тук, в Кърджали, представих новия си, нашумял в Русия &ldquo;Наръчник за здраве чрез концентрация върху лечебни цифрови кодове&rdquo;.<br /> <br /> <strong>- И какво можем да научим от тази ваша книга?<br /> </strong>- Че ние сме най-щастливите хора, които някога са живели на Земята. И аз мога смело да кажа, че след четири години човечеството ще се издигне много високо в духовно отношение и ще бъде много по-различно от това, което е сега. В краткото време, което ни остава до завършването през 2017 г. на втората фаза на Квантовия преход, е необходимо всички ние да погледнем навътре в себе си и да открием собствения си потенциал от възможности, които ще подпомогнат тържеството на висшата справедливост и разрушаването на многовековните традиции, нямащи нищо общо с истинското предназначение на човечеството.<br /> <br /> <strong>- Нашата тема днес обаче е здравословното състояние на това човечество. Не е тайна, че то отдавна боледува? <br /> </strong>- Сега, именно в тази днешна фаза, се ражда новият човек, който постепенно се отърсва от енергиите на злобата, завистта, гордостта и алчността, които го разболяват, а в определени случаи и убиват. За да е здраво и силно човечеството, то трябва да се отърси от всичко онова, което го прави човек-животно, да повярва във всеобщата любов и да се стреми към покаяние и опрощение. Оттам ще дойде спасението от тези коварни, унищожителни болести.<br /> <br /> <strong>- В Кърджали вие представихте още една книга: &ldquo;Възстановяване на човешкия организъм чрез концентрацията върху числата&rdquo; на Григорий Грабовой...<br /> </strong>- Да, Гравобой е феноменален руски учен и лечител. Носител е на наградата &ldquo;За развитие на световната медицина и здравеопазването&rdquo;, лауреат е на международни конкурси за съхраняване на здравето на хората, носител е на медалите &ldquo;Петър Първи&rdquo; и &ldquo;И. П. Павлов&rdquo;.<br /> <br /> <strong>- За какво се отнася неговата книга?<br /> </strong>- В книгата си той показва над 900 лечебни цифрови поредици за различни заболявания. Това са седем, осем и деветзначни числа от неговата лечителска практика. Цифровите лечителски кодове са спуснати свише на Грабовой през 1999 г. и прилагането им в нетрадиционната медицина все повече нараства. Оттук-нататък те ще стават все по-популярни, защото традиционната медицина на Петата коренна раса започва да отмира и постепенно в Шестата раса ще прерасне в съвсем новата медицина на новото време. А тя ще се базира предимно на енергията на нашето концентрирано съзнание и премахването на четирите основни страхове - страхът от смъртта, от старостта, от самотата и от нелечимите болести. Това ще са стъпките, които ще отворят възможността на човешкото съзнание да се концентрира и върху работата с лечебните цифрови кодове.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Лияна ФЕРОЛИ</strong></em>