Той осигурява безупречно изпълнение на метода за ин витро оплождане ICSI
<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><img src="/documents/newsimages/editor/201611/11 Sveti_Lazar.jpg" width="280" height="492" hspace="8" align="right" alt="" />Светла Клисурска</strong></span><strong> е родена през 1972 г. във Видин, където завършва средното си образование. Тя е бакалавър по биология и химия - ПУ &ldquo;П. Хилендарски&rdquo;. Защитава с отличен успех и 2 магистърски степени: по &ldquo;Биоразнообразие, екология и консервация&rdquo; - ПУ &ldquo;П. Хилендарски&rdquo;, и по &ldquo;Биология на развитието&rdquo; - СУ &ldquo;Св. Климент Охридски&rdquo;, с дипломна защита на тема &ldquo;Изследване морфологията на сперматозоидите по метода Strict criteria и ДНК фрагментацията при мъжкия фактор за безплодие&rdquo;. В областта на асистираната репродукция работи от 2009 г. Специализира в Санкт Петербург в Научноизследователски институт по акушерство и гинекология &ldquo;Д. О. Отта&ldquo; с теоретична и практическа насоченост. Прави неколкократни обучения в Медицински университет и ЗАО &ldquo;Медицинская компания ИДК&ldquo; - град Самара. Многократните й специализации във водещи европейски лаборатории затвърждават получените умения по сперматозоиден анализ, обработка на семенна течност и прецизност в извършване на редица ембриологични манипулации - IUI, IVF, ICSI, IMSI, PESA, TESE, ASSISTED HATCHING. Владее техниките за криопрезервация на репродуктивни клетки - замразяване и размразяване на сперматозоиди, витрификация на яйцеклетки и ембриони. Делегат е на редица конгреси с наше и международно участие.</strong><br /> <br /> <strong>- Г-жо Клисурска, създаването на ин витро лаборатория е сериозна инвестиция, постоянното й обновяване и нововъведения също. Как мислите оправдано ли е това?</strong><br /> - Безспорно, защото когато се работи с репродуктивни клетки в лабораторни условия, бързината, прецизността и спазването на специфични изисквания са невъзможни, без съвременна високоспециализирана апаратура. Въвеждането на иновации също има своето значимо място, защото е стъпка напред в повишаване качеството на култивираните ембриони и шансовете за репродуктивен успех.<br /> <br /> <strong>- Разнообразието от методи, използвани в областта на АРТ, все повече се увеличава. Кое налага това?<br /> </strong>- Причините за инфертилитет на партньорите могат да бъдат много и най-различни. Конкретният подход към всяка пациентска двойка е този, който определя точно кои методи ще бъдат приложени. Например - вътрематочна инсеминация се прилага при умерено изразен мъжки фактор; цервикални или овулаторни нарушения, имунологичен фактор и невъзможност за осъществяване на полов акт, докато класическо ин витро оплождане (IVF) се провежда при изразен женски фактор (увредени, запушени или липсващи маточни тръби, ендометриоза, намален яйчников резерв, наличие на антиспермални антитела). По отношение на мъжа спермограма с нормални или леки отклонения от нормалните параметри, както и при неизяснена етиология и продължителност на безплодието.<br /> Методите ICSI и IMSI понякога са единствена алтернатива за двойки, чийто репродуктивни проблеми са свързани с нарушения в сперматозоидната подвижност, концентрация и морфология.<br /> <br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>Прилагат се и при липса на сперматозоиди </strong></span><br /> <br /> в еякулата и използване на специфичните техники PESA (аспирация на сперматозоиди от епидидима) и TESE (екстракция на сперматозоиди от тестиса).<br /> <br /> <strong>- Като ембриолог вашата работа е много отговорна и специфична. Нека повдигнем малко завесата и разберем повече за разликите между IVF и ICSI.</strong><br /> - И при двата метода от АРТ яйцеклетките се аспирират от яйчниците на жената и се оплождат в лабораторни условия със сперматозоиди на партньора/донора след специфична обработка на семенната течност, с която се цели селектиране на най-жизнеспособните и бързоподвижни сперматозоиди чрез отпадане на атипични и мъртви сперматозоиди, на семенна плазма и единични левкоцити. След обработката сперматозоидите са капацитирани (готови за оплождане). Това е процес, който в женския полов тракт нормално се осъществява за около 7 часа. Той е свързан с отнемането на протеини и гликопротеини на семенната плазма от мембраната на сперматозоидната глава.<br /> <br /> При IVF оплождането на яйцеклетките се осъществява в специална хранителна среда, в инкубатор при температура 37С. Този начин на оплождане е най-близък до естествения, защото най-жизнеспособният сперматозоид сам трябва да преодолее защитните обвивки на яйцеклетката и да осъществи оплождането, блокирайки я за останалите сперматозоиди. При ICSI (интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид) яйцеклетките се оценяват за степен на зрялост след отделянето на обграждащия ги кумулусен слой клетки. Само зрялата яйцеклетка се инжектира със сперматозоид. Използва се високоспециализирана апаратура -микроманипулатор и се работи под микроскопски контрол.<br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br /> Успехът на ICSI процедурата </strong></span><br /> <br /> зависи от много фактори, но най-вече от умението, опита на ембриолога да подбере подходящия за оплождане сперматозоид и съвременната апаратура, предоставяща му тези възможности.<br /> <br /> Във връзка с това СБАЛ &ldquo;Свети Лазар&rdquo; инвестира в закупуване на последно поколение микроманипулатор - INTEGRA 3. Всеки негов детайл е подчинен на една-единствена цел - да осигури безупречно изпълнение на ICSI манипулацията. Когато се работи с репродуктивни клетки в лабораторни условия, от изключително значение са два фактора - бързина и температура. С последната, подобрена версия на INTEGRA 3, се работи бързо и прецизно. Това е най-интуитивната съвременна система за микроманипулации.<br /> <br /> По отношение на оптималната за репродуктивните клетки температура, INTEGRA 3 има своя иновативен подход - уникалната температурна система THERMOSAFE, осигуряваща непрекъснато подаване на топъл въздушен поток. Това осигурява постоянна и еднаква температура на работната повърхност, включително под петрито с репродуктивни клетки. Изследванията показват, че това повишава качеството на ембрионите и успеваемостта с около 20%.<br /> <br /> INTEGRA 3 е синхронизирана със система за IMSI (инжектиране на морфологично селектиран сперматозоид). Това ще подобри допълнително нашата успеваемост в случаите с тежък мъжки фактор (морфология по Крюгер &lt; от 4%). Закупената система за IMSI e <br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br /> снабдена с мощна оптика </strong></span><br /> <br /> и подсилена с дигитална камера с висока разделителна способност, с което се постига увеличение на образа до 7000 пъти. Това позволява стриктна сперматозоидна визуализация в реално време, отчитане на сперматозоидната подвижност, морфологични и органелни характеристики (вътреядрени вакуоли). Това е важно, защото вътреядрените вакуоли намаляват шансовете за забременяване, а често са причина за спонтанни аборти в първия триместър от бременността.<br /> <br /> Прилагането на лазерна система SATURN ACTIVE 5 увеличава многократно шансовете за успех чрез извършване на асистиран хетчинг (изтъняване или пробиване на прозрачната обвивка на яйцеклетката - зона пелуцида) или чрез биопсия на бластомери за пренатална генетична диагностика. SATURN ACTIVE 5 осигурява последователно, динамично позициониране на лазерните отвори и максимална защита на ембриона чрез специална стоп система.<br /> <strong><br /> - И накрая един личен въпрос, чувствате ли се удовлетворен човек?</strong><br /> - Да, защото в СБАЛ &ldquo;Свети Лазар&rdquo; имам удоволствието да работя с невероятен екип от професионалисти. Обичам това, което правя, и зная, че всяко усилие, напрежение и умора си заслужават, когато усещаш онзи невероятен привкус от надежда, доверие и благодарност.