На 9000 км от България, на най-северния остров на Япония – Хокайдо, един японец преподава български език на свои сънародници. Доц. Кента Сугай започва да изучава български език още като студент, съобщава Нова телевизия.

За първи път чува български език на живо през 2014 г., когато пристига в България. И остава – като студент във Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

„Стори ми се, че българският език е интересен, защото има големи разлики в граматиката, в сравнение с останалите славянски езици. От друга страна има немалко прилики със съседните неславянски езици. Като лингвист тази особеност на българският език ми привлече вниманието”, разказва доц. Сугай.

А вниманието му привлича и Мария. От Велико Търново. Японецът се влюбва, вече не само в езика.

„Има интерес към българския език. Всяка година има студенти, които посещават часовете. За да разберат повече за България и българския език. Всяка година е различно. Например миналата година имаше около 20 студенти”, споделя преподавателят.

Според доц. Кента Сугай за японските студенти, изучаването на езика ни, представлява голяма трудност.

„Обичам да ям кисело мляко и сирене”, споделя на български език студентът Харуто Ширие. По негови думи, кирилицата е много лесна азбука, като още отначало се е упражнявал многократно да изписва буквите.

„Най-лесно ми е да чета. Нямам проблем с прочитането на буквите, но не съм добър в говоренето на български език”, казва той. Според японската студентка Сора Хирата най-трудно е слушането с разбиране, но ако човек разбира думите, няма да има никакъв проблем в комуникацията на български език. Отоя Шинагава пък, споделя, че е предпочел да изучава български, пред полски език.

В лекциите, младежите се учат как да пишат и четат на кирилица, как да произнасят правилно букви и звукове, които не съществуват в японския език.

Въпреки културните и граматическите различия, всяка година над 20 студенти в университет Хокайдо избират да запишат български език. Когато завършат университет, те мечтаят да се занимават с медии, или да изследват разликите между славянските езици.

„Има студенти, които задълбочават изследванията си по български, например миналата година един студент посвети дипломната си работа на отглаголните съществителни имена в българския език. Но за съжаление, от април месец той започна работа, която не е свързана с България”, добавя доц. Сугай.

Преподавателят създава и учебник по български език, с обяснения на японски. Всички негови студенти и хора, които искат да изучават езика ни, могат да намерят помагалото в големите японски книжарници.

„Въпреки че аз направих този учебник за японци, в него не можах да включа всичко, което трябва един човек да знае за българския език. Така че искам да ги включа в бъдещия учебник по български език за японци. Това е моя мечта!”, казва доц. Сугай. Така, с много търпение и любопитство, един японец е разпространил любовта към българския език сред десетки хора в Япония.