Председателят на една от най-важните държавни институции - Патентно ведомство, д-р Петко Николов, чества рожден ден.
Ръководителят успя за рекордно кратък срок да придаде европейски облик на държавната структура и паралелно с това да въведе важни реформи.

Д-р Николов бе изненадан специално от прекрасните си внучки Мари-Никол и Каролин, които са голямото му щастие. Той бе поздравен от множество високопоставени фигури в страната.

Екипът на БЛИЦ му желае здрав, щастие и вдъхновение.