Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов участва в заседанието на Управителния съвет на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) от 5 до 7 юни 2018 г. , както и в общо заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет. 

На заседанието се разглеждат редица важни административни и стратегически въпроси, като приоритетно е решението за избор на нов Изпълнителен директор на СЕСИС. След дълга и детайлна процедура, организирана от специален подготвителен комитет бяха определени кандидатите, от които на 5 юни 2018 г. следва да бъде избран списък с предложения към Съвета на ЕС.

В светлината на предстоящото ратифициране от Народното събрание на Протокола за предварително изпълнение на
Споразумението за единен патентен съд (СЕПС), което е изключителна стъпка в развитието на единната патентна система на ЕС, българската делегация ще представи постигнатите резултати в законодателните инициативи областта на интелектуалната собственост по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Д-р Петко Николов, Председател на Патентно ведомство и Изпълнителния директор на EUIPO, г-н Антонио Кампиньош, който от 1 юли 2018 г. поема поста Президент на Европейското патентно ведомстмво