Изследователите твърдят, че цивилизацията на маите изобщо не е изчезнала. Това общество съществува и днес, но политическата му система отдавна е изпаднала в криза.

Маите живеят в Централна Америка и на полуостров Юкатан от около 1800 г. пр.н.е. до новата ера. Древната цивилизация "изчезва" между 800 и 1000 г. от новата ера

Много изследователи свързват упадъка на цивилизацията с откритите градски руини. Всъщност нещата са малко по-различни, съобщава изданието Livescience.

Експертите обръщат внимание на факта, че не обществото, а съществуващата политическа система е изпаднала в упадък. Изследователката Лиза Лусеро смята, че днес в Централна Америка, а и извън нея, има около 7 милиона представители на тази древна цивилизация.

Маите нямали силен лидер, който да може да обедини по-големия брой малки държавици, разположени в близост до главния град. Всяка отделна държава имала свой собствен лидер, който не бил готов да споделя властта и ресурсите си.

Тази ситуация води до факта, че между 800 и 1000 г. от н.е. някои държави започват да изчезват, а други, напротив, процъфтяват, т.е. не цялата цивилизация на маите изпада в упадък.

Причините за упадъка са съвсем различни, например главният град Чичен Ица е загубил статута си заради тежка суша.

По същото време Маяпан, на полуостров Юкатан, ускорява развитието си. Европейците оказват голямо влияние върху числеността на коренното население, тъй като донасят със себе си различни болести. Войните в региона също оказват разрушително въздействие върху обществото.

Превод и редакция: БЛИЦ