Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов посети базата на Специализирания отряд за борба с тероризма в кв. „Враня“. Той и представители на политическото и професионалното ръководство на МВР присъстваха на откриването на проект „Модернизиране на учебно-материалната база и повишаване на защитата при бомбен тероризъм“.
Проектът е на стойност 3 млн. евро. Изпълнението на дейностите по него ще подобри значително възможностите за обучение и всекидневна практика на служителите в отряда, ще повиши нивото на професионаланата и спациализираната им подготовка.

Очаква се подобряване на взаимодействието и координацията между звената в отряда, както и техническата експертиза в областта на защитата от бомбен тероризъм.

„Гордея се че ще работите в условия, които заслужавате“ , заяви министър Узунов на срещата в СОБТ и добави, чеима възможност за по-пълноценно използване на уменията на отряда в работата на МВР. Узунов предаде за ползване на отряда две карабини за стрелба по бронирани цели и пожела на служителите „точен мерник, но не и поводи да го използват".