Германия има нужда от повече имигранти, отколкото са влизали през последните десетилетия, за да се справи с нуждата от работна ръка за пазара си на труда. Според изчисленията на германския Институт за изследване на пазара и труда, ако броят на новодошлите се ограничи до 200 000, това ще намали хората в трудоспособна възраст от 45 на 37 милиона до 2050 година.
В случай че границите на Германия бъдат затворени изцяло, липсата от работна ръка ще се отрази трагично на пазара на труда, като до 2050 година от 45 милиона работещите ще намалеят до 30 милиона, посочват още изчисленията на института за изследване на пазара и труда, цитирани от списание „Шпигел“ и "24 часа".

Проблемът с намиране на трудова ръка ще се увеличи още в седата на 20-те години. Икономическият възход ще секне, а данъчните постъпления няма да са достатъчни. Предлаганата от баварския ХСС квота на миграцията до 200 000 души годишно също не отговаря на нуждите на пазара, става ясно от анализа. За да се запаси сегашният темп на развитие на Германия, годишно в страната трябва да влизат и остават 500 000 души, смята институтът. Примерна година за това развитие е 2014, когато в Германия са пристигнали 1,5 милиона мигранти, а са напуснали 950 000 души.

Предизвикателството пред Германия обаче не е броят на желаещите да влязат, а регионът, от който идват. Досега в страната с априиждали хора от европейския регион – Полша, Румъния, България. Тъй кат отези страни също са изправени пред демографски проблем, бъдещите мигранти могат да дойдат само от страни, отдалечени културно от Германия.