Средната годишна заплата в страната през 2008 година е била 6528 лева, като в номинално изражение е нараснала спрямо 2007 година с над 26 на сто, показват данните на националната статистика.
Най-високо е било средното годишно заплащане през 2008 г.&nbsp;във сектора &quot;Финансови и застрахователни дейност&rdquo; &ndash; 14599 лв. В сектора &quot;Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения&rdquo; средната заплата е била 13937 лв., а в &quot;Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива&rdquo; &ndash; 13214 лв. <br /> <br /> Най-ниско са били платени хората в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където средната годишна заплата е била 3957 лв., и в сферата на административните и спомагателни дейности &ndash; 4035 лв. <br /> <br /> По предварителни данни на НСИ наетите през миналата година са били 2,47 млн. души, като спрямо 2007 година е отчетен ръст от 3,9 на сто. <br /> <br /> Спрямо предходната година през 2008-а най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности &bdquo;Операции с недвижими имоти&rdquo; &ndash; 28,8%, &quot;Култура, спорт и развлечения&rdquo; &ndash; 22,2 на сто и &quot;Строителство&rdquo; &ndash; 17,9%. Намаление е регистрирано в икономическите дейности &quot;Образование&rdquo; &ndash; 6%, &quot;Държавно управление&rdquo; &ndash; 5,2 на сто, като намалението се дължи на промяна на икономическата дейност на някои предприятия през 2008 година, и &quot;Преработваща промишленост&rdquo; &ndash; 3,1%. /БЛИЦ