86% от регистрираните автомобили у нас имат сключена ”Гражданска отговорност”. Това заяви зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн.

 В сравнение с 2005 г., когато застрахованите по задължителната за автомобилистите полица са били 50 на сто, това си е доста голям ръст, но има какво още да се очаква, коментира Агайн.
В момента Гражданска отговорност струва между 160 и 180 лв. за среден клас автомобили. На въпрос защо е толкова скъпо, Агайн отговори, че у нас „Гражданската” е най-евтина в Европа. Образуването на цената зависело изцяло от компаниите и това какви са техните разходи. Ако има по-големи разходи за персонал, реклама и т.н., то следователно ще е и по-висока цената на полицата. Средната цена обаче не се определяла по този начин. В случай, че една компания има много разходи и следователно по-висока цена на ГО, то тази цена няма да повлияе на средната, и обратното - ако една компания има по-малко разходи и по-ниска цена за застраховката си, има по-голяма вероятност да повлияе на средната й цена.
Проблемът според Агайн не е само в цената на ГО, а и в нейния обхват. Сега у нас има 3 млн. регистрирани МПС-та.
За първото полугодие на 2008 г. застрахователните компании у нас имат загуби в размер на 30 млн. лв., като се наложило да събират от премиите по застраховките парите, за да не са на загуба, каза Агайн. За първата половина на тази година ръстът при „Гражданска” е с 30 на сто. Това се дължи на многото регистрирани МПС-та, като за последните 12 месеца те са 600 хиляди. Печалбата на дружествата пък бележи ръст от 40 на сто, спрямо същия период за 2007 г. в размер на 16 млн. лева. Техническите загуби са в размер на 43 млн. лв. Оказва се обаче, че застраховката е била продавана много по-евтино, спрямо разходите, които са правени от застрахователните компании за изплащане на обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност” и така те работели на загуба. Коефициентът на щетимост по автомобилното застраховане у нас за 2007 г. е 60,5%. Исковете за имуществени щети са в размер на 2,9 на сто. Исковете за неимуществени щети са постоянна величина и са в порядъка на 0,1%. Средният размер на претенциите се равнява на 22 918 млн. лв., а изплатените от компаниите обезщетения са за 123 млн. лева. Агайн заяви, че очаква до края на тази година да се изплатят 160 млн. лева. Ръстът при обезщетенията на годишна база е 44 на сто. Резервът на компаниите за възникнали, но неизплатени обезщетения се равнява на 181 млн. лв. или 88% ръст за първата половина на 2006 г., в сравнение с миналата, която пък от своя спрямо 2006 г. страна бележи ръст от 100%.
Агайн добави, че от Комисията и Гаранционния фонд готвят незабавни законодателни мерки за тези брокери, които не отчитат навреме сключените от тях полици „Гражданска отговорност”. 50 на сто от застраховките са отчетени със закъснение. Имало вече създадена работна група към КФН, която ще предложи промените в Закона за застраховането на Парламента.
Десислава Вангелова/БЛИЦ