Акциите на Столичната община в Централните хали и в Общинска банка са все още запорирани от един и същ частен съдебен изпълнител, каза днес председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов. Той посочи, че предстои да бъде потърсено съдействието на инспектората на Министерството на правосъдието срещу незаконните според общината действия на частния съдебен изпълнител.
&quot;Така или иначе въпросите все още висят, защото независимо от всичките спечелени от общината дела, включително и от последната инстанция - Върховния касационен съд, запорът, който е наложен върху акциите, може да бъде свален само от този, който го е наложил&quot;, каза още Иванов. Той посочи, че срещу сума от 12 500 лв. са запорирани акции, оценени на близо 4 млн. EUR.<br /> <br /> Акциите на общината това лято бяха запорирани заради спор между общината и частна фирма, която се надява да получи по-голяма компенсация за отчужден през 2008 г. имот. Запорът обаче забавя друга важна за града сделка - между общината и собственика на Централните хали &quot;Ащром&quot;. Израелското дружество се беше съгласило да отстъпи на София парцела с градинката до Руската църква срещу замяна на акциите на общината в магазина.<br /> <br />