Пролетното раздвижване на трудовия пазар сред инженерите-химици отново е факт. На 2 април в сградите на ХТМУ започва презентация на възможностите за работа и стажове, които предлагат акулите в бранша. Свои представители пращат най-печелившата фирма у нас "Аурубис", гигантите "Солвей", "Неохим", "Химкомплект инженеринг" плюс още куп престижни работодатели.
Гости на университета отново са големите консултанстки фирми за намиране на работа. Пълна програма на презентациите може да бъде намерена в сайта на университета. Форумът &quot;Кариери&quot; е традиционен и осигури работни места и стажове на десетки студенти и дипломирани инженери. /БЛИЦ<br />