Българският енергиен холдинг обяви, че са започнали преговори за намаляване на цените на електроенергията от ТЕЦ-овете “Марица Изток” 1 и 3. Тези централи имат дългосрочни договори с държавата да изкупува производството им.
Шефовете на ТЕЦ-овете са сколнили да обсъдят възможността за промяна в методиката на ценообразуването на произвежданата от тях електроенергия. Те, обаче, изрично са поискали разговорите да се водят с легитимно правителство.