И през януари България остава на опашката в Европейския съюз (ЕС) по размер на минималната работна заплата, показват данни на Евростат.
Със 138 евро минимално възнаграждение страната ни остава последна в Еврообщността. От 1 май минималното заплащане у нас става 290 лв. (148 евро).<br /> <br /> Преди нас е Румъния със 162 евро. Между 200 и 300 евро е минималната заплата в балтийските републики и Унгария, а между 300 и 400 евро &ndash; в Чехия, Словакия и Полша. Най-висока е минималната заплата в Люксембург (1 801 евро през януари 2012 г.). Над 1 000 евро е и минималното възнаграждение във Великобритания, Франция, Белгия, Холандия и Ирландия. Между 500 и 900 евро е минималната заплата в Португалия, Малта, Испания, Словения и Гърция.<br /> <br /> България остава последна и след сравнение на минималните възнаграждения в ЕС, като се отчитат различията в цените чрез паритета на покупателната способност при разходите за крайно потребление на домакинствата. <br /> <br /> На дъното на класацията отново са Румъния, балтийските държави, както и страните-членки в ЕС от Централна и Източна Европа.В другия край на класацията е Люксембург, следвана от Холандия, Белгия, Франция, Ирландия и Великобритания.<br /> <br /> От Евростат посочват, че в държавите с ниски минимални заплати ценовите нива също са по-ниски, което се отразява на покупателната способност. От друга страна цените в държавите с по-високи възнаграждения са по-високи, затова и минималната заплата, изразена чрез паритета на покупателната способност, всъщност намалява.<br /> <br /> През 2010 г. нивото на минималната заплата в държавите-членки от ЕС е било между 30 и 50% от средната стойност на брутните месечни доходи в промишлеността, строителството и услугите.<br /> <br /> През 2010 г. най-високо е било съотношението между минималното възнаграждение и средните брутни месечни доходи във Франция (близо 48%), а най-ниско &ndash; в Румъния (32,3%). В България минималната заплата е била 35,8% от средните брутни месечни доходи в промишлеността, строителството и услугите, което също ни нарежда сред последните в ЕС. След нас са Естония, Испания и Чехия.<br /> <br /> Според данните на Евростат 20 държави-членки на ЕС са регламентирали законово или със секторни споразумения нивото на минималната работна заплата. Това са Белгия, България, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Великобритания.<br /> <br />