Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) организира в рамките на инициативата „Година на България в Русия” Българска национална търговско-промишлена изложба в Москва, в комплекс „Гостиный двор” от 27 до 30 април 2009 г. и последващо представяне на част от изложбата в Казан, Екатеринбург и Ханти-Мансийск в периода май-юни 2009 г.
Националната изложба в Москва ще бъде най-мащабното представяне до момента на експортния потенциал на България в чужбина, като насърчи развитието на търговските и икономическите връзки и партньорства в деловите среди на двете страни. България ще бъде представена като пълноправен член на ЕС и надежден партньор, предлагащ конкурентни стоки и услуги, отговарящи на високите европейски и световни изисквания за качество, информират организаторите. На изложението ще бъдат представени на обособени на браншови принцип островни щандове българските фирми, както и държавни и неправителствени организации.
При организацията на националното участие, българската държава осигурява изложбена площ и щандове, както и организиране на транспортирането на експонати и фирмени рекламни материали. Допълнително ще бъде предоставена информация относно възможностите за преференциални цени на хотелското настаняване и пътуването, както и съдействие при издаването на визи. Участието и националното представяне на изложбите се организира от ИАНСМП. Свои щандове на изложбите са поканени да открият всички български фирми, държавни и неправителствени организации, които проявяват интерес към изложбите.
Телефони за допълнителна информация, както и заявка за участие в изложбата са публикувани на интернет страницата на МИЕ www.mee.government.bg в раздел „Актуални теми”. /БЛИЦ