През четвъртото тримесечие на миналата година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 41 445 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Данните бяха представени от Управление &quot;Осигурителен надзор&quot; на Комисията за финансов надзор, която обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за три те последни месеца и за цялата 2012 година. <br /> <br /> Цифрите са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора. бщо 36 922 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2012 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. <br /> <br /> Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 62.149 млн. лева. сигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през цялата 2012 г., са общо 96 097. <br /> <br /> Заедно с това са прехвърлени средства от началото на годината в размер на 163.075 млн. лева. /БЛИЦ<br /> <br />