"Бургасгаз" АД ще инвестира 10 милиона лева в нова газоразпределителна мрежа през 2009-та година, съобщи изпълнителният директор на компанията г-н Златин Димов. Най-печеливши от това решение ще са Несебър и Слънчев бряг.
Междувременно ще продължи изграждането на трасе за доставка на синьо гориво на територията на Айтос и Карнобат. Двата града вече са запознати с предимствата на синьото гориво, чрез проекта „Виртуален газопровод”. Той позволява в отдалечени от магистралните газопроводи населени места да бъде доставян компресиран природен газ. До момента в Карнобат са изградени и хиляда метра газоразпределителна мрежа, която ще позволи до края на годината да бъдат газифицирани всички общински обекти в града. /БЛИЦ