Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров разпореди на РИОСВ- Бургас и Басейнова дирекция – Варна да извършат спешна проверка във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на крайбрежните води на Черно море в района на Синеморец, съобщиха от ведомството.
По информация от ДНСК община Царево е изградила байпасна връзка и зауства отпадъчни води без пречистване в пречиствателната станция. Министърът изисква докладът и протоколите от извършената проверка да бъдат представени в МОСВ. /БЛИЦ