Бизнесът и гражданите през ноември спестиха в банките близо три пъти повече пари, от новите кредити, които изтеглиха през месеца. Депозитите в банките през ноември са нараснали със сериозната сума от 712 млн. лв. като достигат 67,358 млрд. лв. А общият обем на кредитите се увеличава с 256 млн. лв. до близо 51,1 млн. лв., сочат данните на БНБ, цитирани от Стандарт. 
Така въпреки че месецът е сравнително успешен по отношение на кредитирането, парите в банките сериозно се увеличават, което е предпоставка лихвите по депозитите да продължат да падат. Като прави впечатление, че през ноември бизнесът и гражданите са спестили в банките приблизително равни суми - по 400 млн. лв. Намаляват обаче депозитите на финансовите предприятия като застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове и в края на месеца те достигат 3,6 млрд. лв. Депозитите на нефинансовите предприятия се увеличават до 19,281 млрд. лв., а на домакинствата - до 44,476 млрд. лв. Това показва, че въпреки ниските лихви по влоговете бизнесът и хората не виждат сериозна алтернатива, в която да инвестират спестяванията си.

За година депозитите в банките са нараснали със 7,9%, докато кредитите се увеличават доста по-бавно - само с 1,1% и в края на ноември са близо 51,1 млрд. лв. Ноември е сравнително добър месец по отношение на кредитирането като заемите за бизнеса нарастват със 162 млн. до 30,99 млрд. лв., а за гражданите се увеличават със 115 млн. до 18,6 млрд. лв. Това е добър сигнал за икономиката и показва, че бизнесът разширява дейността си като прави инвестиции, а хората са готови да харчат повече. Ръст има както при потребителските заеми (със 17 млн. до 7,342 млрд. лв.), така и при жилищните (с 39 млн. до 8,8 млрд. лв.).