Данните са стряскащи: германската икономика губи ежегодно до 300 милиарда евро от работа на черно. Но и блюстителите на закона не спят. Нарушителите се наказват с глоби, лишаване от свобода или екстрадиране от страната, пише DW.
 

Окосили сте тревата на съседа. След работа в автосервиза помагате на някой закъсал с автомобила си приятел. Когато става дума за приятелски услуги - няма страшно. Но когато работите на черно и получавате малко или повечко пари, които не декларирате пред данъчните власти, попадате под ударите на закона. Всякаква трудова дейност, свързана с укриване на данъци, неплащане на социални осигуровки и незаконно обогатяване, се счита за нелегална.
 
Същото се отнася и за чужденци, които работят на черно и нямат разрешително за работа в Германия. Около 7000 сътрудници на германските митници се борят срещу такива нарушители на германското законодателство. Основната им задача е да проверяват как се спазват съответните предписания. И когато установят нарушения, привличат под отговорност както работника, така и работодателя.
 
300 млрд. загуби от работа на черно
 
Работата на черно унищожава законните работни места, води до покачване на безработицата и лишава държавата от постъпленията от данъци и социални отчисления. Експертите от Института за приложни икономически проучвания изчисляват, че през 2018 година германската икономика е загубила най-малко 300 милиарда евро от работа на черно. Лъвският дял на сивата икономика се пада на строителния сектор.
 
При това разликата в оценките е голяма: от 9 до 30 процента от общите загуби. В средата на февруари 250 сътрудници на полицията, митниците и прокуратурата проведоха масирана акция в четири федерални провинции едновременно. В полезрението на митничарите и прокуратурата попаднаха 17 строителни обекта. Само в един конкретен случай, загубите, нанесени на икономиката в резултат от неплащане на социални осигуровки, се оценяват на 1 милиард евро. От главната дирекция на митниците подчертават, че това е само върхът на айсберга. Работата на черно се концентрира в такива отрасли, в които работят нискоквалифицирани работници и езиковите познания не играят голяма роля. Това са хранително-вкусовата промишленост, строителството и услугите по почистването.
 
Глоби и екстрадиране от страната
 
Германците често помагат на своите съседи и познати. Ако някой познат е помогнал за орязването на дърветата и е получил някаква сума, той не нарушава закона, подчертават митничарите. "Услугите, оказани в помощ на съседи, не са незаконни. Дори ако за тях извършителят е получил някаква неголяма сума", подчертават от главната дирекция на митниците. Каква сума обаче се смята за "неголяма"? От германските митници казват, че не съществуват твърди граници в това отношение.
 
"Предоставянето на работа на чужденец, който няма разрешително за престой в Германия, се наказва от закона с глоба в размер до 500 000 евро. При определени условия работодателят може да бъде осъден и на лишаване от свобода. Присъдата може да стигне и до десет години, ако работодателят многократно и организирано използва нелегална работна ръка", казват от германските митници. Но това е най-тежкото наказание. По правило става дума за административно нарушение, при което максималната глоба е 50 000 евро. Работодателят е длъжен да плати и социалните отчисления. Дори на чистачката, която работи един път в седмицата и получава 20 - 30 евро.
 
Блюстителите на реда почти винаги попадат в следите на нелегалните работници. Особено когато става дума за организирана група или фирма, която извършва нелегална дейност. Достатъчно е митничарите да сравнят обема на извършените дейности, броя на работниците и размера на социалните отчисления. Германската митница обръща внимание и на още един важен аспект. Гражданите от страни извън ЕС, в това число руснаци и украинци, трябва да имат разрешително за престой в Германия, което им дава право да упражняват една или друга трудова дейност.
 
Какво следва, ако митничарите заловят нарушителя? Той може да бъде екстрадиран от страната. Освен това властите могат да му забранят да влиза в Шенгенското пространство за няколко години. От главната митническа дирекция обаче казват, че "гражданите на Русия и Украйна не са особено много сред нелегалните работници".